សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រទេសណៃជឺរៀ(Nigeria) ដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិច 3 in 1 Activity: A Talk about a West African Country, Nigeria

IMG_3095.jpg
IMG_3096.jpg
IMG_3103.jpg
IMG_3110.jpg
IMG_3116.jpg
IMG_3119.jpg
IMG_3085.jpg
IMG_3090.jpg
IMG_3095.jpg
IMG_3096.jpg
IMG_3103.jpg
IMG_3110.jpg

អ្នកគ្រូ Zainab ដែលជាគ្រូគីមីវិទ្យា A Level នៅសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានចែករំលែក ចំណេះដឹងរបស់គាត់ពីប្រទេសណៃជឺរៀដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ និងវប្បធម៌របស់គាត់។ គាត់បាន បង្ហាញដល់សិស្សនូវសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី ម្ហូបអាហារជាច្រើន ​រូបិយប័ណ្ណ និង​កន្លែងល្បីៗមួយ ចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងលិច។សិស្សានុសិស្សមានក្តីរំភើបជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែបនៃប្រទេសណៃជឺរៀ។ ពួកគេក៏បានសួរសំណួរខ្លះៗអំពីប្រទេសនេះផងដែរ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រូ Zainab ដែលបាននាំមកនូវភាពកក់ក្តៅនៃប្រជាជនណៃជឺរៀដល់ សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់!

Miss Zainab, an A level Chemistry teacher at ZIS, shared her knowledge about Nigeria- her home country and her own culture. She showed to the students the traditional attires, several cuisines, their currency and some famous places in this West African country. The students were amazed by the diversity of Nigeria. They also asked some questions about it.

Thank you for bringing the warmth of Nigerians to ZIS, Teacher Zainab!