សកម្មភាព៣ក្នុង១៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី 3 in 1 Activity: Singapore

IMG_3586.jpg
IMG_3588.jpg
IMG_3609 (1).jpg
IMG_3609.jpg
IMG_3613.jpg
IMG_3616.jpg
IMG_3586.jpg
IMG_3588.jpg
IMG_3609 (1).jpg
IMG_3609.jpg
IMG_3613.jpg
IMG_3616.jpg

លោកគ្រូ Soundara Padian ដែលជាគ្រូរូបវិទ្យា និងប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានផ្តល់នូវបទបង្ហាញដ៏អស្ចារ្យមួយស្តីអំពីភាពចម្រុះវប្បធម៌ និងសាមគ្គីភាពនៃប្រទេសសឹង្ហបុរី។ គាត់ក៏បានបង្ហាញ នូវរូបភាពនៃប្រជាជនសឹង្ហបុរីជាច្រើនខុសៗគ្នា (ព្យុហយាត្រានៃវប្បធម៌របស់ពួកគេ) និងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ ពួកគេផងដែរ។ សិស្សានុសិស្ស ZIS បានចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបទបង្ហាញនេះ និងរូបភាព នៃទីក្រុងសួនច្បារដែលជាទីក្រុងសឹង្ហ​(តោ)។

Mr. Soundara Padian, a Singaporean Physics teacher and the head of ZIS’ Science department, gave a fascinating presentation on the diversity and unity of Singapore. He also showed the pictures various Singaporeans (their cultural parades) and even their living environment. ZIS students enjoyed the talk and the visuals of this garden city- which is referred as the Lion City, as well.