រីករាយបុណ្យណូអែល Christmas is for Everyone

15727065_1230003187088603_3558490283901831364_n.jpg
15727138_1230002970421958_2796111834361381775_n.jpg
15740727_1230003177088604_870149671710641024_n.jpg
15747571_1230002973755291_6392734287042671899_n.jpg
15780828_1230003517088570_2317992927951249620_n.jpg
15781184_1230003347088587_4324081010330215167_n.jpg
15672597_1230002977088624_1791811356404720519_n.jpg
15726225_1230003350421920_8765932220482708004_n.jpg
15726537_1230003337088588_4393145075483395531_n.jpg
15727065_1230003187088603_3558490283901831364_n.jpg
15727138_1230002970421958_2796111834361381775_n.jpg
15740727_1230003177088604_870149671710641024_n.jpg

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលបានរៀបចំពិធីជប់លៀងធម្មតាមួយ អបអរបុណ្យណូអែលសម្រាប់គ្រួសារ ដែល កាន់សាសនាគ្រឹស្តនៅសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមដោយមានសុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់នាយកសាលា និងបញ្ចប់ដោយការជូនកាដូ យ៉ាងមានអត្ថន័យ ព្រមទាំងមានការសើចលេងសប្បាយរីករាយនាពេលនោះផងដែរ។

នៅក្នុងសហគមន៍ចម្រុះវប្បធម៌ដូចនៅសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ភាពសម្បូរបែបត្រូវបានគោរព និងអបអរសាទរជាមួយគ្នា។ រីករាយបុណ្យណូអែល ​​​និងរីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនាពេលខាងមុខ សម្រាប់អ្នក ទាំងអស់គ្នា!!!!

The Admin staff organized a simple Christmas party dedicated to their christian family at Zaman.
It started with an opening remark by the principal and ended with a gift for everyone’s sweet tooth. Of course, there were laughter and giggles in between.

In a multicultural community just like ZIS, diversity is respected and celebrated together. Merry Christmas and Advance Happy New Year to all!