កម្មវិធីប្រកួតកីឡាអន្តរសាលា Interscholastic Sports Tournament

17264300_1310809932341261_5377434738628255438_n.jpg
17264929_1310810352341219_6599742918435162395_n.jpg
17342533_1310809709007950_829244967598289285_n.jpg
17342856_1310810189007902_4961281921699433238_n.jpg
17352346_1310810645674523_4155382525980871684_n.jpg
17352445_1310810429007878_5082181829011227658_n.jpg
17264300_1310809932341261_5377434738628255438_n.jpg
17264929_1310810352341219_6599742918435162395_n.jpg
17342533_1310809709007950_829244967598289285_n.jpg
17342856_1310810189007902_4961281921699433238_n.jpg
17352346_1310810645674523_4155382525980871684_n.jpg
17352445_1310810429007878_5082181829011227658_n.jpg

នាពេលថ្មីៗនេះ វិទ្យាល័យអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតកីឡាបែបអន្តរសាលា ដោយមានក្រុមសិស្សជាកីឡាករ កីឡាការិនី មកចូលរួមលើវិញ្ញាសារបាល់បោះ បាល់ទាត់ និងអត្តពលកម្ម។

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងពីកម្មវិធីកីឡាសាធារណៈនេះ។ ក្រុមកីឡាបាល់បោះ ផ្នែកនារី ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ   ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ ផ្នែកនារី ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ  និងក្រុមកីឡាបាល់បោះ ផ្នែកបុរស ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ។ កម្មវិធីប្រកួតកីឡានេះ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាល័យបឹងកេងកង នាថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមីនា។ ជ័យលាភីទទួលបានលិខិតសរសើរ កាដូ និងប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការចូលរួម៕ សូមអបអរសាទរ!!

Zaman International High School recently joined in the Interscholastic Sports Tournament, with entries in boys’ and girls’ basketball, football, and athletics.

The public tournament was a huge success for Zaman. We placed 3rd in the high school girls’ basketball, 3rd in the secondary girls’ football and 1st secondary boys basketball. On Wednesday the 15th March, a ceremony was held at BKK High School.The students were awarded certificates, gifts, and prize money for their participation. Congratulations!!