ការប្រកួតបាល់ទាត់នារីនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ZIS Girls’ Football Tournament

Football_Match_Girls_005.JPG
Football_Match_Girls_001.JPG
Football_Match_Girls_002.JPG
Football_Match_Girls_003.JPG
Football_Match_Girls_004.JPG
Football_Match_Girls_005.JPG
Football_Match_Girls_001.JPG
Football_Match_Girls_002.JPG
Football_Match_Girls_003.JPG
Football_Match_Girls_004.JPG
Football_Match_Girls_005.JPG
Football_Match_Girls_001.JPG

ការប្រកួតបាល់ទាត់នារីនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បាននាំមកនូវបរិយាកាសរំភើបដល់សាលាទាំងមូល។ ក្រុមដែលមកពីថ្នាក់ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញ (more…)

សំណួរវិទ្យាសាស្រ្ត Science Quiz Show

Science_Quiz_Show_007.JPG
Science_Quiz_Show_008.JPG
Science_Quiz_Show_009.JPG
Science_Quiz_Show_010.JPG
Science_Quiz_Show_011.JPG
Science_Quiz_Show_012.JPG
Science_Quiz_Show_001.JPG
Science_Quiz_Show_002.JPG
Science_Quiz_Show_003.JPG
Science_Quiz_Show_004.JPG
Science_Quiz_Show_005.JPG
Science_Quiz_Show_006.JPG

មានការធ្វើតេស្តអំពីចំណេះដឹងរបស់សិស្ស។ គេចែកជា០៥ក្រុមដែលមានសមាជិក០៣នាក់និងមាន០៥សំណួរនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗមាន ងាយស្រួល  ធម្មតា  និងពិបាក។

Knowledge (more…)

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសិស្ស President Election

President_Election_003.JPG
President_Election_004.JPG
President_Election_005.JPG
President_Election_006.JPG
President_Election_007.JPG
President_Election_008.JPG
President_Election_001.JPG
President_Election_002.JPG
President_Election_003.JPG
President_Election_004.JPG
President_Election_005.JPG
President_Election_006.JPG

វាគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើបមួយដែលសិស្សទាំងឡាយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសិស្សក្នុងចំណោមបេក្ខជន បេក្ខនារីដេលឈរឈ្មោះ ។

ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រធាននិងអនុប្រធានដែលទទួលខុសត្រូវការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងក្រុមប្រឹក្សានិងផ្នែករដ្ឋបាលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដើម្បីផ្តល់សម្លេងមួយដែលជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមសិស្ស។

នាឆ្នាំនេះ (more…)

លេខកំណត់ Target Number

Target_Number_003.JPG
Target_Number_004.JPG
Target_Number_001.JPG
Target_Number_002.JPG
Target_Number_003.JPG
Target_Number_004.JPG
Target_Number_001.JPG
Target_Number_002.JPG
Target_Number_003.JPG
Target_Number_004.JPG
Target_Number_001.JPG
Target_Number_002.JPG

លេខកំណត់គឺជាការប្រកួតផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនជំនាញ ក្នុងការគិតរបស់សិស្សតាមក្បួននព្វន្ត ។ ដោយប្រើតែវិធីបូក  ដក គុណ ចែក (more…)

ទិវាគ្រួសារ Family Day

Family_day_001.JPG
Family_day_002.JPG
Family_day_003.JPG
Family_day_004.JPG
Family_day_005.JPG
Family_day_006.JPG
Family_day_001.JPG
Family_day_002.JPG
Family_day_003.JPG
Family_day_004.JPG
Family_day_005.JPG
Family_day_006.JPG

វាគឺជាសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាដំបូងគេនៅទារកដ្ឋាន និងសាលាមេត្តេយ្យសិក្សានៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់។ គោលបំណងនៃទិវានេះគឺដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពដ៏សប្បាយរីករាយដែលជួយដល់ការបង្កើតនិងបង្កើនចំណងដ៏ខ្លាំងក្លារវាងកុមារនិងមាតាបិតា។ (more…)

ការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្រះបរមរាជវាំង Royal Palace Visiting

Royal_Palace_Visiting_023.JPG
Royal_Palace_Visiting_024.JPG
Royal_Palace_Visiting_025.JPG
Royal_Palace_Visiting_026.JPG
Royal_Palace_Visiting_027.JPG
Royal_Palace_Visiting_028.JPG
Royal_Palace_Visiting_001.JPG
Royal_Palace_Visiting_002.JPG
Royal_Palace_Visiting_003.JPG
Royal_Palace_Visiting_004.JPG
Royal_Palace_Visiting_005.JPG
Royal_Palace_Visiting_006.JPG

មេរៀននៅក្រៅថ្នាក់រៀនសម្រាប់បណ្តុះគំនិតក្នុងការឱ្យតម្លៃទៅលើវប្បធម៌ជាតិគឺជាប្រធានបទសម្រាប់ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅព្រះបរមរាជវាំងនេះ។

សិស្សានុសិស្សមានឱកាសក្នុងការស្តាប់តន្រ្តីដែលប្រគុំនៅឯព្រះបរមរាជវាំង (more…)

ទិវាម៉ូល Mole Day

Mole_Day_008.JPG
Mole_Day_009.JPG
Mole_Day_010.JPG
Mole_Day_011.JPG
Mole_Day_012.JPG
Mole_Day_013.JPG
Mole_Day_001.JPG
Mole_Day_002.JPG
Mole_Day_003.JPG
Mole_Day_004.JPG
Mole_Day_005.JPG
Mole_Day_006.JPG

អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាផ្នែកគីមីវិទ្យានៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានអបអរសាទរដល់ទិវាម៉ូល។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១មក  ទិវាម៉ូល ត្រូវបានគេប្រារឰឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមានគោលបំណងក្នុងការជំរុញឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកគីមីវិទ្យា។ (more…)

ការប្រកួតបាល់ទាត់ Football Tournament

Fotball_008.JPG
Fotball_009.JPG
Fotball_010.JPG
Fotball_011.JPG
Fotball_012.JPG
Fotball_013.JPG
Fotball_001.jpg
Fotball_002.jpg
Fotball_003.JPG
Fotball_004.JPG
Fotball_005.JPG
Fotball_006.JPG

សិស្សនៃសាលាមេត្តេយ្យសិក្សាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ដែលមកពីគ្រប់កម្រិតបានចូលរួមក្រុមនីមួយៗដោយធ្វើជាអ្នកចាំទីហើយក្រុមកីឡាទាំងអស់បានលេងបាល់ទាត់បានយ៉ាងល្អដោយបានបង្ហាញពីជំនាញជើង  (more…)

ការប្រគុំតន្រ្តីព្យ៉ាណូសម្រាប់សប្បុរសធម៌ The Piano Concert for Charity

Piano_Charity_011.JPG
Piano_Charity_012.JPG
Piano_Charity_013.JPG
Piano_Charity_014.JPG
Piano_Charity_015.JPG
Piano_Charity_016.JPG
Piano_Charity_001.JPG
Piano_Charity_002.JPG
Piano_Charity_003.JPG
Piano_Charity_004.JPG
Piano_Charity_005.JPG
Piano_Charity_006.JPG

កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៤   សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់បានអញ្ជើញ

Mdm Elena Kuschnerova ដែលជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូដ៏ល្បីល្បាញដើម្បីមកប្រគុំជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ (more…)

ទិវាគ្រូបង្រៀន Teacher’s Day

Teachers' day_007.JPG
Teachers' day_008.JPG
Teachers' day_009.JPG
Teachers' day_010.JPG
Teachers' day_011.JPG
Teachers' day_001.jpg
Teachers' day_002.jpg
Teachers' day_003.JPG
Teachers' day_004.JPG
Teachers' day_005.JPG
Teachers' day_006.JPG
Teachers' day_007.JPG

គោលបំណងនៃទិវានេះ គឺដើម្បីឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដឹងថាពួកគាត់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដល់សាលា និងកិច្ចការដ៏ល្អរបស់ពួកគាត់។

The purpose of (more…)