ការប្រកួតលេងអុក Checkers Competiton

Checkers_Competiton_005.JPG
Checkers_Competiton_001.JPG
Checkers_Competiton_002.JPG
Checkers_Competiton_003.JPG
Checkers_Competiton_004.JPG
Checkers_Competiton_005.JPG
Checkers_Competiton_001.JPG
Checkers_Competiton_002.JPG
Checkers_Competiton_003.JPG
Checkers_Competiton_004.JPG
Checkers_Competiton_005.JPG
Checkers_Competiton_001.JPG

ការប្រកួតលេងអុកបែបគណិតវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលបំណងជះឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ភាពឈ្លាសវៃរបស់សិស្សានុសិស្សនិងបង្កើនចំណេះដឹងដល់ពួកគេលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា។

ការប្រកួតនេះបានចែកចេញជាច្រើនវគ្គ (more…)

ការប្រកួតប្រកបអក្សរ Spelling Bee

Speling_Bee_011.JPG
Speling_Bee_012.JPG
Speling_Bee_013.JPG
Speling_Bee_014.JPG
Speling_Bee_015.JPG
Speling_Bee_016.JPG
Speling_Bee_001.JPG
Speling_Bee_002.JPG
Speling_Bee_003.JPG
Speling_Bee_004.JPG
Speling_Bee_005.JPG
Speling_Bee_006.JPG

អ្នកប្រកួតប្រកបអក្សរកម្រិតកំពូលមកពីថ្នាក់និមួយៗបានប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការប្រកបអក្សរដើម្បីរកអ្នកប្រកបអក្សរដែលល្អជាងគេបំផុតប្រចាំថ្នាក់និមួយៗ។

The (more…)

ការប្រកួតច្រៀងចម្រៀងជាភាសាទួគី Turkish Song Contest

Turkish_Song_004.JPG
Turkish_Song_005.JPG
Turkish_Song_006.JPG
Turkish_Song_007.JPG
Turkish_Song_008.JPG
Turkish_Song_009.JPG
Turkish_Song_001.JPG
Turkish_Song_002.JPG
Turkish_Song_003.JPG
Turkish_Song_004.JPG
Turkish_Song_005.JPG
Turkish_Song_006.JPG

ពិធីចែកពានរង្វាន់បានប្រារឰឡើងសម្រាប់សិស្សជ័យលាភីនៃការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៃភាសាទួគីលើកទី១២ (12th International Turkish Olympiad) ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមការអប់រំអន្តរជាតិនៃភាសាទួគី (more…)

ពិធីបុណ្យសិល្បៈគំនូរ Art Day

Art_Day_008.JPG
Art_Day_009.JPG
Art_Day_010.JPG
Art_Day_011.JPG
Art_Day_012.JPG
Art_Day_013.JPG
Art_Day_001.JPG
Art_Day_002.JPG
Art_Day_003.JPG
Art_Day_004.JPG
Art_Day_005.JPG
Art_Day_006.JPG

គោលបំណងចម្បងមួយនៃការប្រារឰពិធីបុណ្យសិល្បៈនេះឡើងនៅសាលារបស់យើងគឺដើម្បីជំរុញការបង្កើតសិល្បៈ។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះពួកយើងក៏មានបំណងជួយក្មេងៗឱ្យរៀនបង្កើតនិងឱ្យតម្លៃទៅលើសោភ័ណភាពជារូបភាព។ (more…)

សិក្ខាសាលាសម្រាប់អាណាព្យាបាល Parenting School

Parenting_School_006.JPG
Parenting_School_007.JPG
Parenting_School_008.JPG
Parenting_School_009.JPG
Parenting_School_010.JPG
Parenting_School_011.JPG
Parenting_School_001.JPG
Parenting_School_002.JPG
Parenting_School_003.JPG
Parenting_School_004.JPG
Parenting_School_005.JPG
Parenting_School_006.JPG

សិក្ខាសាលាសម្រាប់អាណាព្យាបាលគឺជាសិក្ខាសាលាមួយបែបដែលនៅក្នុងនោះមាតាបិតាសិស្សានុសិស្ស និងគ្រូបង្រៀនស្វែងរកយុទ្ធវិធីល្អបំផុតសម្រាប់បង្រៀនកូនរបស់ពួកគេ។ (more…)

ការប្រកួតវាយប៉េងប៉ុង Table Tennis Contest

Table_Tennis_Contest_004.JPG
Table_Tennis_Contest_005.JPG
Table_Tennis_Contest_006.JPG
Table_Tennis_Contest_007.JPG
Table_Tennis_Contest_008.JPG
Table_Tennis_Contest_009.JPG
Table_Tennis_Contest_001.JPG
Table_Tennis_Contest_002.JPG
Table_Tennis_Contest_003.JPG
Table_Tennis_Contest_004.JPG
Table_Tennis_Contest_005.JPG
Table_Tennis_Contest_006.JPG

អស់រយៈកាលជាង០៥ឆ្នាំមកហើយដែលសិស្សសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បានរៀបចំការប្រកួតវាយប៉េងប៉ុងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេង និងអ្នកដែលនឹងចូលចិត្តកីឡានេះ។ (more…)

ការប្រកួតបាល់ទាត់នារីនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ZIS Girls’ Football Tournament

Football_Match_Girls_005.JPG
Football_Match_Girls_001.JPG
Football_Match_Girls_002.JPG
Football_Match_Girls_003.JPG
Football_Match_Girls_004.JPG
Football_Match_Girls_005.JPG
Football_Match_Girls_001.JPG
Football_Match_Girls_002.JPG
Football_Match_Girls_003.JPG
Football_Match_Girls_004.JPG
Football_Match_Girls_005.JPG
Football_Match_Girls_001.JPG

ការប្រកួតបាល់ទាត់នារីនៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ បាននាំមកនូវបរិយាកាសរំភើបដល់សាលាទាំងមូល។ ក្រុមដែលមកពីថ្នាក់ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញ (more…)

សំណួរវិទ្យាសាស្រ្ត Science Quiz Show

Science_Quiz_Show_007.JPG
Science_Quiz_Show_008.JPG
Science_Quiz_Show_009.JPG
Science_Quiz_Show_010.JPG
Science_Quiz_Show_011.JPG
Science_Quiz_Show_012.JPG
Science_Quiz_Show_001.JPG
Science_Quiz_Show_002.JPG
Science_Quiz_Show_003.JPG
Science_Quiz_Show_004.JPG
Science_Quiz_Show_005.JPG
Science_Quiz_Show_006.JPG

មានការធ្វើតេស្តអំពីចំណេះដឹងរបស់សិស្ស។ គេចែកជា០៥ក្រុមដែលមានសមាជិក០៣នាក់និងមាន០៥សំណួរនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗមាន ងាយស្រួល  ធម្មតា  និងពិបាក។

Knowledge (more…)

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសិស្ស President Election

President_Election_003.JPG
President_Election_004.JPG
President_Election_005.JPG
President_Election_006.JPG
President_Election_007.JPG
President_Election_008.JPG
President_Election_001.JPG
President_Election_002.JPG
President_Election_003.JPG
President_Election_004.JPG
President_Election_005.JPG
President_Election_006.JPG

វាគឺជាពេលវេលាដ៏រំភើបមួយដែលសិស្សទាំងឡាយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសិស្សក្នុងចំណោមបេក្ខជន បេក្ខនារីដេលឈរឈ្មោះ ។

ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រធាននិងអនុប្រធានដែលទទួលខុសត្រូវការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងក្រុមប្រឹក្សានិងផ្នែករដ្ឋបាលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដើម្បីផ្តល់សម្លេងមួយដែលជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមសិស្ស។

នាឆ្នាំនេះ (more…)

លេខកំណត់ Target Number

Target_Number_003.JPG
Target_Number_004.JPG
Target_Number_001.JPG
Target_Number_002.JPG
Target_Number_003.JPG
Target_Number_004.JPG
Target_Number_001.JPG
Target_Number_002.JPG
Target_Number_003.JPG
Target_Number_004.JPG
Target_Number_001.JPG
Target_Number_002.JPG

លេខកំណត់គឺជាការប្រកួតផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនជំនាញ ក្នុងការគិតរបស់សិស្សតាមក្បួននព្វន្ត ។ ដោយប្រើតែវិធីបូក  ដក គុណ ចែក (more…)