ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក Trip to the USA? Checked!

16195997_1260429374045984_1367879175669551700_n.jpg
16265415_1260429394045982_7547460592538620823_n.jpg
16266285_1260429387379316_5122021934020107913_n.jpg
16195997_1260429374045984_1367879175669551700_n.jpg
16265415_1260429394045982_7547460592538620823_n.jpg
16266285_1260429387379316_5122021934020107913_n.jpg
16195997_1260429374045984_1367879175669551700_n.jpg
16265415_1260429394045982_7547460592538620823_n.jpg
16266285_1260429387379316_5122021934020107913_n.jpg
16195997_1260429374045984_1367879175669551700_n.jpg
16265415_1260429394045982_7547460592538620823_n.jpg
16266285_1260429387379316_5122021934020107913_n.jpg

កំឡុងពេលវិស្សមកាល សិស្សានុសិស្យសាលាហ្សាម៉ាន់មួយក្រុម បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ពួកគេមិនបង្អង់ពេលឡើយ ដោយធ្វើដំណើរទៅលេងក្រុងឡូសអេនជេលលេស ក្រុងសាន់ដេហ្គូ និងក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ។

***ចំពោះក្រុមសិស្សច្បងរបស់យើង ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយគ្មានការដើរទិញអីវ៉ាន់ ការជិះឡានដើរលេង ការទៅលេងសារមន្ទីរ ការញុំាអាហារ និងការទៅមើលសាកលវិទ្យាល័យ នោះមិនមែនជាការធ្វើដំណើរកម្សាន្តដែលពេញលេញនោះ    ឡើយ។ ពេលវេលាសប្បាយហាក់កន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿន!

Some ZIS students spent their holiday in the US. They wasted no time and explored Los Angeles, San Diego and San Francisco. The cruise was totally fun fueled by various activities and several destinations.

** A trip is never complete without shopping, rides, museums and cuisine and college visits for our Seniors. Days are flying by when you are having fun!