សមិទ្ធិផលរបស់សិស្ស នៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ Zaman Achiever

18952922_1405250322897221_4419234561992212222_n.jpg
19030217_1405250326230554_391790665892379501_n.jpg
19030579_1405250319563888_3771033165785241583_n.jpg
19060161_1405250169563903_776842699148000059_n.jpg
19105727_1405250136230573_1107121650149915877_n.jpg
DSC09181.JPG
18952922_1405250322897221_4419234561992212222_n.jpg
19030217_1405250326230554_391790665892379501_n.jpg
19030579_1405250319563888_3771033165785241583_n.jpg
19060161_1405250169563903_776842699148000059_n.jpg
19105727_1405250136230573_1107121650149915877_n.jpg
DSC09181.JPG

អតីតសិស្សសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ កញ្ញា ​តូច សុធីរ៉ា សួង (Sothira Soung Toch) បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួន នៅវិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យាម៉ាសាជូ​ស៊េត​ (Massachusetts Institute of Technology) ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧ និងក្លាយជានារីកម្ពុជាដំបូងគេ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រពីសាលាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនេះ។ យើងខ្ញុំ សូមចូលរួមអបអរចំពោះជោគជ័យនេះ និងសូមឱ្យប្អូនស្រីមានសំណាងល្អលើរាល់ការព្យាយាមផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខ។

Sothira Soung Toch, Zaman alumnus, completed her undergraduate degree at the Massachusetts Institute of Technology -Class of 2017- and became the first female Cambodian graduate of this prestigious school. Congratulations on her success and best of luck on her future endeavors!